Ổ BI 23272 E/C3

• VÒNG BI SKF – BẠC ĐẠN SKF

• Thông số kỹ thuật tham khảo tại “catagogue’’

• LH: 0901.767.183

•Thương hiệu : SKF

• XUẤT XỨ : NHẬT BẢN

  • Mô tả

Mô tả

Hotline & Zalo: 0948.799.336 –  www.bacdanvongbigoidodaycuroa.com – cung    cấp tất cả các loại vòng bi bạc đạn gối đỡ.Ổ BI 23272 E/C3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng BẠC ĐẠN SKF, Ổ BI SKF chính hãng.

Ổ BI 22336 E/C3, Ổ BI SKF 22336 E/C3, Ổ BI 23136 E/C3, Ổ BI SKF 23136 E/C3, Ổ BI 23236 E/C3, Ổ BI SKF 23236 E/C3,
Ổ BI 22338 E/C3, Ổ BI SKF 22338 E/C3, Ổ BI 23138 E/C3, Ổ BI SKF 23138 E/C3, Ổ BI 23238 E/C3, Ổ BI SKF 23238 E/C3,
Ổ BI 22340 E/C3, Ổ BI SKF 22340 E/C3, Ổ BI 23140 E/C3, Ổ BI SKF 23140 E/C3, Ổ BI 23240 E/C3, Ổ BI SKF 23240 E/C3,
Ổ BI 22344 E/C3, Ổ BI SKF 22344 E/C3, Ổ BI 23144 E/C3, Ổ BI SKF 23144 E/C3, Ổ BI 23244 E/C3, Ổ BI SKF 23244 E/C3,
Ổ BI 22348 E/C3, Ổ BI SKF 22348 E/C3, Ổ BI 23148 E/C3, Ổ BI SKF 23148 E/C3, Ổ BI 23248 E/C3, Ổ BI SKF 23248 E/C3,
Ổ BI 22352 E/C3, Ổ BI SKF 22352 E/C3, Ổ BI 23152 E/C3, Ổ BI SKF 23152 E/C3, Ổ BI 23252 E/C3, Ổ BI SKF 23252 E/C3,
Ổ BI 22356 E/C3, Ổ BI SKF 22356 E/C3, Ổ BI 23156 E/C3, Ổ BI SKF 23156 E/C3, Ổ BI 23256 E/C3, Ổ BI SKF 23256 E/C3,
Ổ BI 22360 E/C3, Ổ BI SKF 22360 E/C3, Ổ BI 23160 E/C3, Ổ BI SKF 23160 E/C3, Ổ BI 23260 E/C3, Ổ BI SKF 23260 E/C3,
Ổ BI 22364 E/C3, Ổ BI SKF 22364 E/C3, Ổ BI 23164 E/C3, Ổ BI SKF 23164 E/C3, Ổ BI 23264 E/C3, Ổ BI SKF 23264 E/C3,
Ổ BI 22368 E/C3, Ổ BI SKF 22368 E/C3, Ổ BI 23168 E/C3, Ổ BI SKF 23168 E/C3, Ổ BI 23268 E/C3, Ổ BI SKF 23268 E/C3,
Ổ BI 22372 E/C3, Ổ BI SKF 22372 E/C3, Ổ BI 23172 E/C3, Ổ BI SKF 23172 E/C3, Ổ BI 23272 E/C3, Ổ BI SKF 23272 E/C3,