BẠC ĐẠN Ổ BI MẮT TRÂU

BẠC ĐẠN Ổ BI MẮT TRÂU

BẠC ĐẠN Ổ BI MẮT TRÂU – HOTLINE: 0948799336

Bạc đạn vòng bi mắt trâu là loại vòng bi có dạng hình cầu, có cấu tạo 2 vòng tròn lồng ghép vào với nhau. Ổ bi mắt trâu đơn giản là khớp nối cơ khí, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp đóng tàu, các loại cẩu trục.

Hotline & Zalo: 0948.799.336 –  www.bacdanvongbigoidodaycuroa.com – cung cấp tất cả các loại vòng bi bạc đạn gối đỡ.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng BẠC ĐẠN Ổ BI MẮT TRÂU

POS5,M5,PHS5,SI5,SA5,SPOS5,SPHS5,SPOS5L,SPHS5L,POS5L,PHS5L,POS5A,POS5R,PHS5R,PHS5A,
POS6,M6,PHS6,SI6,SA6,SPOS6,SPHS6,SPOS6L,SPHS6L,POS6L,PHS6L,POS6A,POS6R,PHS6R,PHS6A,
POS8,M8,PHS8,SI8,SA8,SPOS8,SPHS8,SPOS8L,SPHS8L,POS8L,PHS8L,POS8A,POS8R,PHS8R,PHS8A,
POS10,M10,PHS10,SI10,SA10,SPOS10,SPHS10,SPOS10L,SPHS10L,POS10L,PHS10L,POS10A,POS10R,PHS10R,PHS10A,
POS12,M12,PHS12,SI12,SA12,SPOS12,SPHS12,SPOS12L,SPHS12L,POS12L,PHS12L,POS12A,POS12R,PHS12R,PHS12A,
POS14,M14,PHS14,SI14,SA14,SPOS14,SPHS14,SPOS14L,SPHS14L,POS14L,PHS14L,POS14A,POS14R,PHS14R,PHS14A,
POS16,M16,PHS16,SI16,SA16,SPOS16,SPHS16,SPOS16L,SPHS16L,POS16L,PHS16L,POS16A,POS16R,PHS16R,PHS16A,
POS18,M18,PHS18,SI18,SA18,SPOS18,SPHS18,SPOS18L,SPHS18L,POS18L,PHS18L,POS18A,POS18R,PHS18R,PHS18A,
POS20,M20,PHS20,SI20,SA20,SPOS20,SPHS20,SPOS20L,SPHS20L,POS20L,PHS20L,POS20A,POS20R,PHS20R,PHS20A,
POS22,M22,PHS22,SI22,SA22,SPOS22,SPHS22,SPOS22L,SPHS22L,POS22L,PHS22L,POS22A,POS22R,PHS22R,PHS22A,
POS25,M25,PHS25,SI25,SA25,SPOS25,SPHS25,SPOS25L,SPHS25L,POS25L,PHS25L,POS25A,POS25R,PHS25R,PHS25A,
POS28,M28,PHS28,SI28,SA28,SPOS28,SPHS28,SPOS28L,SPHS28L,POS28L,PHS28L,POS28A,POS28R,PHS28R,PHS28A,
POS30,M30,PHS30,SI30,SA30,SPOS30,SPHS30,SPOS30L,SPHS30L,POS30L,PHS30L,POS30A,POS30R,PHS30R,PHS30A,

Share this post